1" MINI ZHENG PATCH - BLACK RED

$6.00

SKU:

Pronounced as "Zheng"

  • Dimensions: 1" x 1"
  • Hook Side Velcro Backing