CNY WISHES PATCH - 万事如意 WAN SHI RU YI

$10.00

SKU:
万事如意 (wàn shì rú yì) – May everything go well for you
  • Dimensions: 8.4 cm X 4.7 cm
  • Hook Side Velcro Backing